ZoLder niet ZoNder!

Een sporthal verdwijnt!!

Beste bewoner,
U heeft er misschien al van gehoord! Het gemeentebestuur heeft beslist een Velodroom te verwezelijken in Bolderberg, in de nabijheid van het circuit. Mede hierdoor, en met de herstructureringen die men van plan is, bestaat de mogelijkheid dat onze sporthal in het centrum van Zolder zal verdwijnen. Natuurlijk zijn heel wat mensen het hier niet mee eens.
Intussen hebben mensen van verschillende verenigingen, waaronder ook het bestuur van De Blauwe Wijk, een actiegroep op poten gezet om de verdwijning van de sporthal in ons centrum tegen te gaan, en dit onder het motto "ZoLder niet zoNder".
 
Na enkele vergaderingen heeft deze groep een brief opgemaakt, dewelke is ondertekend door de besturen van zowat elke vereniging die iets met onze sporthal heeft te maken, en die gericht is aan het gemeente bestuur. Deze brief  kan je trouwens vinden in onze rubriek "ZoLder niet zoNder".
 
Op 29 juni 2017 bij de start van de gemeenteraad, zijn we met een hele delegatie deze brief gaan overhandigen aan de burgemeester. Ondertussen is hierop reeds een reactie van zowel het gemeentebestuur als van de dorpsraad binnegekomen. Deze kan je hieronder vinden.
We houden jullie op de hoogte!
 

Reactie van gemeentebestuur en dorpsraad.

 
 

Open brief aan het gemeentebestuur.